Dassenwerkgroepen
In Nederland bestaan inmiddels diverse regionale dassenwerkgroepen. Vanzelfsprekend verschillen deze werkgroepen onderling van elkaar door de eigen ontstaansgeschiedenis en de individuele inbreng van de vele vrijwilligers. Zo heeft iedere dassenwerkgroep o.a. een eigen werkgebied, visie, werkwijze, ervaring en kennis, en zijn er verschillen in grootte, samenwerkingsverbanden en financiële middelen.

Het doel is echter bij allen gelijk. De bescherming van de Nederlandse das en zijn leefmilieu.
Nederland
Das & Boom

Website: www.dasenboom.nl
E-mail: dasenboom@dasenboom.nl
Adres: Rijksstraatweg 174
           6573 DG   Beek-Ubbergen
Tel: 024-6842294

Bij gewonde of dode das:
Tel: 0900-8844
Noord-Brabant
Dassenwerkgroep Brabant

Website: www.dassenwerkgroepbrabant.nl
E-mail: info@dassenwerkgroepbrabant.nl
Adres: Mees 82
           5831 MP   Boxmeer

Bij gewonde of dode das:
Tel: 06-48279968   (24 uur per dag, 7 dagen per week)
E-mail: info@dassenwerkgroepbrabant.nl

Gemeenten Venray, Gennep en Bergen en Nationaal Park De Maasduinen:
Tel: 06-48279968   (24 uur per dag, 7 dagen per week)
Limburg
Dierenambulance Dassenwerkgroep Brabant
Gemeenten Venray, Gennep en Bergen
Bij gewonde of dode das:
Tel: 06-48279968   (24 uur per dag, 7 dagen per week)


Dassenwerkgroep Limburg
Website: www.stichtingdassenwerkgroeplimburg.nl
E-mail: info@stichtingdassenwerkgroeplimburg.nl
Adres: Eykerstraat 42
           6269 BN   Margraten
Tel: 043-4581330
Bij gewonde of dode das:
Tel: 0900-8844
E-mail: info@stichtingdassenwerkgroeplimburg.nl
Utrecht
Dassenwerkgroep Utrecht & 't Gooi

Website: www.dassenwerkgroeputrecht.nl
E-mail: info@dassenwerkgroeputrecht.nl

Bij gewonde of dode das:
E-mail: info@dassenwerkgroeputrecht.nl
Gelderland
Das & Boom

Website: www.dasenboom.nl
E-mail: dasenboom@dasenboom.nl
Adres: Rijksstraatweg 174
           6573 DG   Beek-Ubbergen
Tel: 024-6842294

Bij gewonde of dode das:
Tel: 0900-8844
Overijssel
Das en Vecht

Website: www.stichtingdasenvecht.nl
E-mail: stichtingdasenvecht@gmail.com

Bij gewonde of dode das:
J. Scholten
Tel: 06-38892907
E-mail: jfm.scholten@ziggo.nl   b.g.g.

J. Plaggenmarsch
Tel: 06-44443941
E-mail: janplaggenmarsch@hotmail.com

Coördinator: J. Achterkamp, achterkampjh@home.nl
Drenthe
Dassenwerkgroep Drenthe

Website: www.dassenwerkgroepdrenthe.nl

Bij gewonde of dode das:
Drenthe Oost: Pauline Arends
Tel: 06-51416929

Drenthe West: Aaldrik Pot
Tel: 06-51453305

Dassenwerkgroep Zuid-Drenthe

E-mail: hamoorlag@hetnet.nl
Zoeken Zoeken
Home Home