Steun ons:
Doneer Online
Vriendenloterij
Wordt gesteund door:
VriendenloterijStichting DierenLot
De Dassenwerkgroep Brabant zet zich al sinds 1989 in voor de das in Brabant. Zij doet dit met volledige inzet en geheel belangeloos. De Dassenwerkgroep Brabant streeft geen winstoogmerk na en heeft geen mensen in loondienst.

Als stichting beoogt de Dassenwerkgroep Brabant iets voor de das te betekenen op gebieden waar volgens haar absoluut nog winstpunten te behalen zijn. Te denken valt aan: bescherming, onderzoek, voorlichting en beheer.
De Dassenwerkgroep heeft ook een dierenambulance voor dode en hulpbehoevende dassen.

Voor dit alles zijn financiële middelen onmisbaar!

Daarom vragen we u geheel vrijblijvend om een bijdrage waarmee u ons werk steunt. Omdat wij allen als vrijwilliger werkzaam zijn komt elke euro ten goede aan de das. Hoe groter uw bijdrage, hoe meer doelen wij kunnen realiseren!

Belastingaftrekbare gift

Stichting Dassenwerkgroep Brabant is door de belastingdienst aangemerkt als een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). Dit betekent dat u uw gift of schenking als fiscale aftrekpost kunt opvoeren. Ook voor bedrijven kan dit interessant zijn.

ANBI   Wat is een ANBI?
  Controleren of Stichting Dassenwerkgroep Brabant (vestigingsplaats Boxmeer) is geregistreerd als een ANBI.

Bankrekening

Voor financiële ondersteuning van Stichting Dassenwerkgroep Brabant uw donatie overmaken op:
Rabobank Stichting Dassenwerkgroep Brabant
Rabobank Boxmeer:
IBAN: NL78 RABO 0121 8829 34
BIC: RABONL2U

PayPal

U kunt ook via PayPal op een veilige, maar zeer eenvoudige, manier een donatie doen via e-mail.

Klik voor meer informatie over PayPal en/of om te doneren op het PayPal logo of klik hier.
PayPal
 

Vrienden Loterij

Vriendenloterij Zo werkt het:
U kunt Stichting Dassenwerkgroep Brabant financieel steunen door mee te doen met de Vrienden Loterij. Hiervoor moet u wél ouder zijn dan 18 jaar.
Deelnemers spelen mee met hun mobiele telefoonnummer. Handig, want zij kennen daarmee het lotnummer uit hun hoofd. Als U met een ander nummer wilt meespelen dan uw mobiele nummer, dan kan dat natuurlijk ook.
Er zijn 14 trekkingen per jaar: 12 maandelijkse trekkingen en 2 extra trekkingen. De uitslagen worden op de 9e dag van de maand na de trekking bekendgemaakt.
Iedere trekking maakt u kans op ruim honderdduizend prijzen tot wel € 100.000,-. Bovendien maken wij vanaf trekking januari elke werkdag een winnaar bekend van € 1.000,- en een winnaar van een heerlijke vakantie! Ook in het weekend is het feest. Winnaars nemen dan € 10.000,-, een Volkswagen Polo,- óf € 25.000,- in ontvangst!
Wint u een (geld)prijs? Gefeliciteerd. U krijgt de prijs thuisgestuurd of op uw rekening gestort.
U spaart VriendenPunten. VriendenPunten zijn spaarpunten. Na iedere trekking van de VriendenLoterij ontvangt u per lot 20 VriendenPunten. Elk VriendenPunt kan € 1.000,- waard zijn wat kan oplopen tot wel € 420.000,-! Elke twee maanden maakt u kans op deze prijs, en de prijs gaat er 6 keer per jaar gegarandeerd uit.
Als deelnemer van de VriendenLoterij speelt u ook automatisch elke week mee met het extra spel: Bingo. Hiermee maakt u elke week kans maakt op fantastische Bingoprijzen!
Bovendien wordt 50% van het inlegbedrag door de VriendenLoterij aan goede doelen gegeven. Heeft U aangegeven dat Stichting Dassenwerkgroep Brabant uw goed doel is, dan wordt de helft van uw inleg geschonken aan Stichting Dassenwerkgroep Brabant.

Wilt u graag meespelen? Meld u hier online aan.


Veranderen van goed doel:
Speelt u al mee in de Vrienden Loterij en wilt u met die loten liever Stichting Dassenwerkgroep Brabant steunen? Dat kan! U kunt daarvoor bellen naar de ledenservice: 088-0201020 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Van ieder lot gaat dan voortaan de helft rechtstreeks naar Stichting Dassenwerkgroep Brabant, iedere maand weer!


Opzeggen:
Je kunt op de volgende manieren opzeggen: Telefonisch, schriftelijk, faxen of via internet.
Meer informatie over opzeggen kunt u vinden op de website van de Vriendenloterij.
Als u meerdere lotnummers heeft is het misschien een idee om slechts een deel van uw lotnummers te beëindigen. U blijft dan toch kans maken op de prijzen!

Online doneren via Geef.nl

Geef.nl Meerdere donatiemogelijkheden (iDEAL, creditcard, Wallie, PayPal, 0900-HELPONS, machtigingen en acceptgiro's) via deze donatiemodule.

Geen CBF-keurmerk of 'Verklaring van geen bezwaar'

CBF-keurmerk Het Centraal Bureau Fondsenwerving kan onder bepaalde voorwaarden een CBF-keurmerk afgeven aan goede doelen. Wanneer een goed doel een CBF-Keurmerk heeft of een zogenaamde 'Verklaring van geen bezwaar', kunt u er van op aan, dat er toezicht plaatsvindt op het bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van dat goede doel.
De kosten voor deze keurmerken zijn echter zeer hoog.

Stichting Dassenwerkgroep Brabant is voor de inkomsten volledig afhankelijk van donaties en giften. Door de onkosten te beperken tot een absolute minimum, kunnen we ervoor zorgen dat elke donatie, hoe klein dan ook, zo volledig mogelijk ten goede komt aan de das. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om het CBF-Keurmerk (of 'Verklaring van geen bezwaar') niet aan te vragen. Het geld dat hiermee uitgespaard wordt, kan naar onze mening beter besteed worden aan datgene waar we het allemaal voor doen: de das.
Strijkstokvrij. Het al dan niet beschikken over het CBF-Keurmerk zegt niets over de betrouwbaarheid en integriteit van een organisatie. Elke donateur kan erop vertrouwen dat zijn of haar donatie of gift aan de Dassenwerkgroep Brabant, direct ten goede komt aan de das.